Antreprenoriatul social și tinerii din Moldova pentru o societate mai inclusivă, durabilă și inovativă

ZIUA IX DE INSTRUIRE A TINERILOR NEET DIN R. CĂUȘENI

Evenimentul de instruire cu privire la Antreprenoriatul Social pentru tinerii NEET din raionul Căușeni, care a avut loc la data de 18.11.2023, a reprezentat o oportunitate valoroasă pentru participanți să se familiarizeze cu conceptele și practicile antreprenoriale într-un context social. Subiectul abordat, Managementul (Planificarea) Financiară, a fost condus de Dr. Bucos Tatiana, care a împărtășit cunoștințele și expertiza sa în domeniu.

Tinerii prezenți au manifestat un interes deosebit pentru această temă, evidențiind dorința lor de a învăța cum să gestioneze eficient resursele financiare în cadrul proiectelor lor sau în viitoarele activități antreprenoriale. Această reacție pozitivă subliniază importanța și relevanța informațiilor oferite de Dr. Bucos Tatiana și necesitatea acestui tip de instruire pentru tinerii din comunitate.

În cadrul sesiunii de instruire, s-au discutat aspecte precum elaborarea unui buget, gestionarea fluxului de numerar, identificarea surselor de finanțare și strategii pentru maximizarea eficienței financiare. Dr. Bucos Tatiana a utilizat exemple practice și studii de caz relevante pentru a ilustra modul în care aceste concepte pot fi aplicate în contextul antreprenorial.

Pe lângă aspectele teoretice, s-a pus accentul și pe dezvoltarea abilităților practice, oferindu-le tinerilor instrumente și resurse care să-i ajute să-și aplice cunoștințele în practică. Astfel de instruiri nu numai că îi educă pe tineri cu privire la aspectele financiare ale antreprenoriatului social, dar îi și încurajează să devină mai încrezători și mai pregătiți să își înceapă propriile proiecte sociale sau afaceri.

Extinderea acestei idei ar putea implica continuarea acestor instruiri, abordând și alte aspecte relevante ale antreprenoriatului social, oferind mentorat personalizat și susținând procesul de dezvoltare a planurilor de afaceri sau proiectelor sociale pentru tinerii implicați. De asemenea, crearea unei rețele de sprijin și colaborare între tinerii antreprenori sociali din raion ar putea fi un pas următor important pentru stimularea inovației și schimbului de idei în comunitate.

Planificarea financiară este esențială pentru succesul oricărui antreprenor în gestionarea afacerii lor. Pentru a optimiza procesul de învățare, în cadrul următoarei etape, care va avea loc pe data de 19.11.2023, tinerii NEET vor completa cunoștințele lor privind Surselor de Finanțare a unei afaceri sociale, sub îndrumarea formatorului Dr. Bucos Tatiana. În plus, vor explora și rolul Proprietății Intelectuale în dezvoltarea unei afaceri sociale de succes, fiind ghidați de formatorul drd. Olărașu Nicolae.

Proiectul “Antreprenoriatul social și tinerii din Moldova pentru o societate mai inclusivă, durabilă și inovativă” este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundația Est-Europeană / East Europe Foundation – Moldova și implementat cu sprijinul partenerilor externi: Fundația Moldcell, Asociatia Obsteasca “Indigo”, Ambassade de France en République de Moldavie, Alliance Française de Moldavie, Chambre de Commerce et d’Industrie France Moldavie, Asociatia Nationala pentru Turism Receptor, Institutul European pentru Inițiative, Reforme și Educație, SRL “Netsistem”.

Pentru a obține mai multe informații despre antreprenoriatul social și proiectul GoYouth+, vă invităm să ne urmăriți pe www.haitinere.md.