Antreprenoriatul social și tinerii din Moldova pentru o societate mai inclusivă, durabilă și inovativă

DESPRE PROIECT

Scopul general al proiectului GoYouth+ este dezvoltarea capacităților tinerilor NEET din zonele rurale prin lansarea și dezvoltarea întreprinderilor sociale, beneficiind de experiență antreprenorială practică în domeniu, prin creșterea încrederii în administrația publică locală prin promovarea instrumentelor juridice și facilitarea dezvoltării antreprenoriatului social. Grupul țintă a proiectului GoYouth+ sunt tinerii NEET, și anume categoria de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (un total de 150 de persoane în contact direct și cel puțin 5000 în contact indirect), proiectul fiind concentrat pe trei localități strategice ale țării și anume: Căușeni, Hâncești și Dubăsari.

OBIECTIVE ȘI REZULTATE

OBIECTIVELE PROIECTULUI
  • Fixarea punctelor de contact în vederea identificării tinerilor NEET și nevoilor acestora în raioanele Căușeni, Hâncești și Dubăsari;
  • Dezvoltarea culturii antreprenoriatului social prin dezvoltarea de broșuri care vizează educarea a tinerilor NEET și a societății civile;
  • Dezvoltarea abilităților antreprenoriale în domeniu prin organizarea a 6 școli de antreprenoriat, care vor cuprinde 6 vizite la întreprinderi mici și mijlocii;
  • Creșterea gradului de conștientizare a instruirii tinerilor NEET prin organizarea concursurilor cu oferirea a 6 granturi mici (până la 2000 EUR fiecare);
  • Dezvoltarea de noi abordări pedagogice și metodologii în sistemele de învățământ, prin aplicarea conceptului “learning by doing” prin sensibilizarea opiniei publice;
  • Crearea unui Ghișeu unic la nivelul localităților și un Centru unic de consultanță online ce ar facilita comunicarea și susținerea tinerilor NEET antreprenori sociali;
  • Promovarea evenimentelor organizate în cadrul proiectului GoYouth+ și ridicarea vizibilității rezultatelor obținute prin utilizare de instrumente moderne de diseminare;