Antreprenoriatul social și tinerii din Moldova pentru o societate mai inclusivă, durabilă și inovativă

Crearea ghișeului unic de consultare a tinerilor NEET în cadrul Primăriilor din localitate (or.Căușeni, or.Hâncești, or.Dubăsari)

Locul desfășurării: or.Căușeni, or.Hâncești, or.Dubăsari  

Numărul de participanți: 150 de tineri NEET potențiali antreprenori, consultați pe perioada de implementare a proiectului GoYouth+ (30 luni).

Metodologia: Ghișeele unice vor fi create la nivel de localități, și anume în primării, după caz vor putea fi delegate Asistenței sociale cu axarea pe instruirea personalului spre a facilita lucrul cu Tinerii NEET, și anume: primăria va fi un punct de legătură intermediară între tinerii NEET și experții proiectului GoYouth+, care vor asista individual fiecare cerere la necesitate din partea potențialilor tineri NEET antreprenori. În acest sens va fi elaborat un Protocol standardizat ce va elucida etapele asistării în cadrul Ghișeului unic pe lângă Primăria din localitate cu formulare de întrebări frecvente și răspunsuri corecte la ele. În cazul în care vor fi întrebări în afara listei de întrebări standardizate, experții proiectului vor asista cu răspunsurile corespunzătoare prin email, telefon sau mesaje.

Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni

Orele de lucru: 9.00 – 16.00 Adresa: or.Căușeni, bd.Mihai Eminescu 31 Telefon/Fax: (0243) 22650 Email: conscauseni@mail.md             goyouthplus@gmail.com

Citește mai mult
Consiliul Raional Dubăsari
Consiliul Raional Dubăsari

Orele de lucru: 9.00 – 16.00 Adresa: or.Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70 Telefon/Fax: (0248) 44155 Email: consiliudubasari@gmail.com goyouthplus@gmail.com

Citește mai mult
Consiliul Raional Hâncești
Consiliul Raional Hâncești

Orele de lucru: 9.00 – 16.00 Adresa: mun.Hânceşti, str.Mihalcea Hîncu 126, et III, bir. 30 Telefon/Fax: (0269) 22058 Email: consiliul@hincesti.md goyouthplus@gmail.com

Citește mai mult