Antreprenoriatul social și tinerii din Moldova pentru o societate mai inclusivă, durabilă și inovativă

ZIUA VII DE INSTRUIRE A TINERILOR NEET DIN R. DUBĂSARI

În cadrul proiectului “Antreprenoriatul social și tinerii din Moldova pentru o societate mai inclusivă, durabilă și inovativă (GoYouth+)”, la data de 01.07.2023, a avut loc o nouă zi de instruire. Sesiunea fost moderată de Dr. Dorin Cimil, președintele Asociației Henri Capitant de Cultură Juridică, care a abordat subiectul “Forme de organizare juridică în lansarea unei idei de afaceri sociale” în calitate de formator.

Participanții, tineri NEET, au avut oportunitatea de a fi familiarizați cu diverse forme de organizare juridică în lansarea unei afaceri sociale. Sub îndrumarea Dr. Dorin Cimil, aceștia au evaluat avantajele, dezavantajele și riscurile asociate fiecărei forme de organizare juridică. Scopul a fost să ofere participanților o perspectivă amplă asupra opțiunilor disponibile și să-i ajute să ia decizii informate și potrivite pentru ideile lor de afaceri sociale.

În cadrul instruirii, s-au utilizat diverse metode interactive, precum simulări și analize de cazuri practice. Aceste activități au contribuit la dezvoltarea abilităților de cercetare, analiză și evaluare în domeniul antreprenoriatului social. Participanții au avut ocazia de a explora atât perspectiva persoanei fizice, cât și a persoanei juridice în calitate de antreprenori sociali, înțelegând aspectele legale și implicațiile fiscale specifice fiecărei forme de organizare.

Prin intermediul acestei sesiuni de instruire, tinerii NEET au dobândit cunoștințe esențiale și abilități practice în privința opțiunilor de organizare juridică și au fost pregătiți pentru etapele următoare ale procesului de lansare a afacerilor sociale.

Este important de menționat că la finalizarea instruirii, tinerii NEET participanți la școala de antreprenoriat social vor avea oportunitatea de a obține un mini-grant în valoare de 2000 de euro prin intermediul unui concurs pentru lansarea unei afaceri sociale în comunitatea lor.

Următoarea sesiune de instruire, va avea loc la data de 02.07.2023, în format online și va aborda subiectele “Contabilitatea unei afaceri sociale” formator Caraman Stela și “Digitalizarea afacerii sociale și comerțul electronic” formator  Nicu Pleșca.

Echipa proiectul GoYouh+ ține să aprecieze suportul Fundației Moldcell, Ambasadei Franței în Republica Moldova, Alianței Franceze din Moldova, Camerei de Comerț și Industrie a RM, Asociației Naționale pentru Turism Receptor și Intern, AO “ASPIRE”, AO “Indigo”, SRL “NETSISTEM ”, care facilitează buna desfășurare e activităților.

Pentru mai multe detalii despre proiectul GoYouth+, puteți accesa website-ul www.haitinere.md.