Antreprenoriatul social și tinerii din Moldova pentru o societate mai inclusivă, durabilă și inovativă

APEL PRELUNGIT GRANTURI PENTRU TINERII NEET DIN RNUL CĂUȘENI și rnul Dubăsari

Asociația Henri Capitant de Cultură Juridică din Moldova (AHCCJ) implementează proiectul “Antreprenoriatul social și tinerii din Moldova pentru o societate mai inclusivă, durabilă și inovativă (GoYouth+)”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene.

În urma Școlilor de instruire a tinerilor NEET din rnul Căușeni și rnul Dubăsari cu privire la Antreprenoriatul social, se lansează concurs public pentru tinerii NEET (bărbați și femei) din localitățile rnului Căușeni și rnului Dubăsari, cu scopul acordării a 4 mini granturi în vederea dezvoltării ideilor de afaceri sociale în contextul implementării proiectului GoYouth+.

Bugetul

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de maxim 8000 euro. Suma maximă oferită per beneficiar(ă)/plan de afacere socială nu va depăși 2000 euro. În total vor fi acordate 4 granturi de finanțare a Planurilor de afaceri sociale dezvoltate de tinerii NEET din localitățile rnului Căușeni și rnului Dubăsari.

Perioada de implementare a proiectelor, finanțate în cadrul Concursului planurilor de afacere socială, va începe la 01 ianuarie 2024 și nu va depăși data de 31 decembrie 2024. Finanțarea va fi oferită pentru lansarea și/sau dezvoltarea ideilor de afacere socială, inițiate de tinerii NEET cu vârsta între 18 – 35 ani din localitățile raionului Căușeni.

Solicitanți eligibili

Concursul se adresează tinerilor NEET (femei și bărbați) din localitățile raionului Căușeni și Dubăsari, și care întrunesc următoarele condiții primare de eligibilitate, și anume:

Pentru persoane fizice:

  • persoană cu vârsta de la 18 până la 35 ani;
  • are reședința în una dintre localitățile raionului Căușeni sau raionului Dubăsari;
  • nu are datorii față de bugetul local și/sau național;
  • absolvent al școlii de antreprenoriat organizat de GoYouth+, în baza certificatului de participare;
  • are elaborat un Plan de afacere socială pentru participarea la concurs conform Anexei la Regulamentul de concurs;
  • este titular/ă a Certificatului de instruire în cadrul Școlii de Antreprenoriat social GoYouth+.

Procedura de evaluare a proiectului și decizia de selectare este stabilită în Regulamentul de desfășurarea a concursului pentru mini-granturi.

 

Adresa, informația de contact și depunerea propunerilor de proiect:

Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi antreprenoriat social tineri NEET” vor fi transmise prin e-mail la adresa goyouthplus@gmail.com 

Termen limită de depunere a dosarelor este 21 decembrie 2023 ora 23:59, potrivit Anexelor de la Regulamentul de concurs, anexate mai jos.

Atenție! Dosarele depuse după termenul limită indicat nu vor fi admise pentru participare în cadrul Concursului planurilor de afaceri.

Propunerile incomplete nu vor fi evaluate. Propunerile și materialele primite nu vor fi returnate. Este necesar respectarea formatului original a documentelor atașate la anunț (Word / Excel) și s vor fi acceptate documentele canate în PDF. Link-uri Google docs nu vor fi acceptate.

Descarcă fișierele atașate