Antreprenoriatul social și tinerii din Moldova pentru o societate mai inclusivă, durabilă și inovativă
APEL EXTINS GRANTURI PENTRU TINERII NEET DIN RNUL DUBĂSARI
APEL EXTINS GRANTURI PENTRU TINERII NEET DIN RNUL DUBĂSARI

Asociația Henri Capitant de Cultură Juridică din Moldova (AHCCJ) implementează proiectul “Antreprenoriatul social și tinerii din Moldova pentru o societate mai inclusivă, durabilă și inovativă (GoYouth+)”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin […]

Citește mai mult
APEL GRATUIT de înscriere la Școala de instruire cu privire la antreprenoriatul social pentru Tinerii NEET din raionul Căușeni
APEL GRATUIT de înscriere la Școala de instruire cu privire la antreprenoriatul social pentru Tinerii NEET din raionul Căușeni

În cadrul Proiectului “Antreprenoriatul social și tinerii din Moldova pentru o societate mai inclusivă, durabilă și inovativă (GoYouth+)”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene.  Instruirile se vor desfășura în […]

Citește mai mult
EVENIMENTUL DE DECERNARE A DIPLOMELOR TINERILOR NEET DIN RNUL DUBĂSARI
EVENIMENTUL DE DECERNARE A DIPLOMELOR TINERILOR NEET DIN RNUL DUBĂSARI

Ca o recunoaștere a implicării lor continue și a succesului în cadrul Școlii de Antreprenoriat Social din r-nul Dubăsari, tinerii NEET au fost apreciați și răsplătiți cu diplome de participare, în semn de apreciere pentru […]

Citește mai mult
Vizită de Studiu la antreprenorul din rnul Dubăsari, GȚ “Leagu Ghenadie Nicolae”
Vizită de Studiu la antreprenorul din rnul Dubăsari, GȚ “Leagu Ghenadie Nicolae”

În cadrul proiectului “Antreprenoriatul social și tinerii din Moldova pentru o societate mai inclusivă, durabilă și inovativă (GoYouth+)”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene, tinerii NEET din rnul Dubăsari […]

Citește mai mult
APEL GRANTURI PENTRU TINERII NEET DIN RNUL DUBĂSARI
APEL GRANTURI PENTRU TINERII NEET DIN RNUL DUBĂSARI

Asociația Henri Capitant de Cultură Juridică din Moldova (AHCCJ) implementează proiectul “Antreprenoriatul social și tinerii din Moldova pentru o societate mai inclusivă, durabilă și inovativă (GoYouth+)”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin […]

Citește mai mult
ZIUA XII DE INSTRUIRE A TINERILOR NEET DIN R. DUBĂSARI
ZIUA XII DE INSTRUIRE A TINERILOR NEET DIN R. DUBĂSARI

Cele 12 zile de instruire în cadrul Școlii de antreprenoriat social pentru tinerii NEET din r. Dubăsari/GoYouth+ s-au încheiat cu succes, marcând începutul unei noi etape pentru beneficiarii acestui program. Tinerii au început deja să […]

Citește mai mult

APEL GRATUIT de înscriere la Școala de instruire cu privire la antreprenoriatul social pentru Tinerii NEET din raionul Căușeni
APEL GRATUIT de înscriere la Școala de instruire cu privire la antreprenoriatul social pentru Tinerii NEET din raionul Căușeni
05 septembrie 2023

În cadrul Proiectului “Antreprenoriatul social și tinerii din Moldova pentru o societate mai inclusivă, durabilă și inovativă (GoYouth+)”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene.  Instruirile se vor desfășura în […]

Citește mai mult
Vizită de Studiu la antreprenorul din rnul Dubăsari, GȚ “Leagu Ghenadie Nicolae”
Vizită de Studiu la antreprenorul din rnul Dubăsari, GȚ “Leagu Ghenadie Nicolae”
15 august 2023

În cadrul proiectului “Antreprenoriatul social și tinerii din Moldova pentru o societate mai inclusivă, durabilă și inovativă (GoYouth+)”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene, tinerii NEET din rnul Dubăsari […]

Citește mai mult
EVENIMENTUL DE DECERNARE A DIPLOMELOR TINERILOR NEET DIN RNUL DUBĂSARI
EVENIMENTUL DE DECERNARE A DIPLOMELOR TINERILOR NEET DIN RNUL DUBĂSARI
15 august 2023

Ca o recunoaștere a implicării lor continue și a succesului în cadrul Școlii de Antreprenoriat Social din r-nul Dubăsari, tinerii NEET au fost apreciați și răsplătiți cu diplome de participare, în semn de apreciere pentru […]

Citește mai mult
ZIUA XII DE INSTRUIRE A TINERILOR NEET DIN R. DUBĂSARI
ZIUA XII DE INSTRUIRE A TINERILOR NEET DIN R. DUBĂSARI
09 august 2023

Cele 12 zile de instruire în cadrul Școlii de antreprenoriat social pentru tinerii NEET din r. Dubăsari/GoYouth+ s-au încheiat cu succes, marcând începutul unei noi etape pentru beneficiarii acestui program. Tinerii au început deja să […]

Citește mai mult
ZIUA XI DE INSTRUIRE A TINERILOR NEET DIN R. DUBĂSARI
ZIUA XI DE INSTRUIRE A TINERILOR NEET DIN R. DUBĂSARI
09 august 2023

La data de 09.07.2023, a avut loc o nouă zi de instruire în cadrul Școlii de antreprenoriat social pentru tinerii NEET din rnul Dubăsari. Această inițiativă face parte din proiectul “Antreprenoriatul social și tinerii din […]

Citește mai mult
ZIUA X DE INSTRUIRE A TINERILOR NEET DIN R. DUBĂSARI
ZIUA X DE INSTRUIRE A TINERILOR NEET DIN R. DUBĂSARI
09 august 2023

În continuarea acestui curs în domeniul Antreprenoriatului social, la data de 08.07.2023, a avut loc a zecea zi de instruire adresat tinerilor NEET din r. Dubăsari. Această zi a fost dedicată învățării mai multor aspecte […]

Citește mai mult

Asociația Henri Capitant de Cultură Juridică din Moldova (AHCCJ) implementează proiectul “Antreprenoriatul social și tinerii din Moldova pentru o societate mai inclusivă, durabilă și inovativă (GoYouth+)”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene. În urma Școlii de instruire a tinerilor NEET din rnul Dubăsari cu privire la Antreprenoriatul social, se lansează concurs public pentru tinerii NEET (bărbați și femei) din localitatea rnului Dubăsari, cu scopul acordării a 2 mini granturi în vederea dezvoltării ideilor de afaceri sociale în contextul implementării proiectului GoYouth+.

Scopul și prioritățile programului de granturi

Concursului este organizat în scopul susținerii tinerilor NEET din rnul  Dubăsari  în elaborarea unui plan de afacere socială veridic și eficient. Școala de instruire (96 de ore) a fost gratuită și s-a desfășurat în perioada 10.06.2023 – 31.07.2023 în rnul  Dubăsari.

Bugetul

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de maxim 4000 euro. Suma maximă oferită per beneficiar(ă)/plan de afacere socială nu va depăși 2000 euro. În total vor fi acordate 2 granturi de finanțare a Planurilor de afaceri sociale dezvoltate de tinerii NEET din localitățile raionului Dubăsari. Finanțarea va fi oferită pentru lansarea și/sau dezvoltarea ideilor de afacere socială, inițiate de tinerii NEET cu vârsta între 18 – 35 ani din localitățile raionului Dubăsari.

Solicitanți eligibili

Concursul se adresează tinerilor NEET (femei și bărbați) din localitățile raionului Dubăsari, și care întrunesc următoarele condiții primare de eligibilitate, și anume:

  • persoană cu vârsta de la 18 până la 35 ani;
  • are reședința în una dintre localitățile raionului Dubăsari;
  • nu are datorii față de bugetul local și/sau național;
  • absolvent/ă al școlii de antreprenoriat organizat de GoYouth+ în perioada iunie-iulie 2023, în baza certificatului de participare;
  • are elaborat un Plan de afacere socială pentru participarea la concurs conform Anexei la Regulamentul de concurs;
  • este titular/ă a Certificatului de instruire în cadrul Școlii de Antreprenoriat social GoYouth+.

Evaluarea proiectului și decizia de selectare

ETAPA 1: Evaluarea dosarului. Fiecare participant va prezenta fizic și/sau electronic în adresa Comisiei de concurs dosarul de participare, care va include obligatoriu documentele solicitate conform 

Regulamentului de concursEchipa proiectului GoYouth+ va verifica corespunderea dosarului cu cerințele prezentului concurs, eligibilitatea solicitanților și va verifica dacă dosarul este complet. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. 

ETAPA 2: Evaluarea Planurilor de afaceri. La această etapă va fi evaluată calitatea Planului de Afaceri. Fiecare membru al Comisiei de concurs va atribui note argumentate pentru fiecare Plan de afaceri prezentat la concurs. Pentru fiecare Plan de afaceri se va face o medie a notelor atribuite de fiecare membru al Comisiei. Comisia își rezervă dreptul de a ține cont în cadrul selectării organizațiilor câștigătoare de reprezentarea geografică echitabilă a proiectelor susținute.

ETAPA 3: Evaluarea Probei individuale.

La această etapă, fiecare membru al Comisiei de concurs va acorda câte o notă care va ține cont de motivația candidatului de a începe o activitate ca liber întreprinzător, cât de bine cunoaște planul de afaceri prezentat la concurs și modul de implementare al ideii de afaceri, etc. 

ETAPA 4: Desemnarea câștigătorilor și publicarea rezultatelor. 

Media finală a concursului se va obține după formula:

NFC = 0,5NE2 + 0,5NE3

NFC – nota finală de participare la concurs 

NE2 – nota obținută la etapa 2 a concursului ,,evaluare a planului de afaceri” 

NE3 – nota obținută la etapa 3 a concursului ,,evaluare probei individuale”  

Solicitanții și propunerile de proiect vor fi evaluate în mod egal și echitabil, fiind apreciate în mod obiectiv și independent.

Câștigătorii vor fi desemnați în baza notelor obținute. Cel mult (doi) aplicați care vor acumula punctajul maxim vor fi desemnați câștigători ai Concursului planurilor de afaceri. Aprobarea valorii bugetelor pentru fiecare plan de afaceri se va face în limita sumei totale disponibilă pentru finanțarea în bază de grant

Adresa, informația de contact și depunerea propunerilor de proiect:

Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi antreprenoriat social tineri NEET” vor fi transmise prin e-mail la adresa goyouthplus@gmail.com 

Termen limită de depunere a dosarelor este 22 Septembrie 2023 ora 23:59, potrivit Anexelor de la Regulamentul de concurs, anexate mai jos.

Atenție! Dosarele depuse după termenul limită indicat nu vor fi admise pentru participare în cadrul Concursului planurilor de afaceri.

Propunerile incomplete nu vor fi evaluate. Propunerile și materialele primite nu vor fi returnate. Este necesar respectarea formatului original a documentelor atașate la anunț (Word / Excel). Nu vor fi acceptate documentele PDF sau link-uri Google docs.